Author Archives: Kjell

Årets Hackkorvsfrämjare 2016

Årets Hackkorvsfrämjare 2016 har tagit sig till Värmland via mytiskt okända stigar. Den ena kom flytande från Dalarna via ån Tåsan in i Klarälven i en kyrkbåt och den andre kom via en sliten cykeldressin från Nykil via Linköping i Östergötland. Med varsin vild sving från vänster, blev de snabbt en del av det värmländska etablissemanget. Östgöten, som saknade sin urtypiska Raggmunk, blev snabbt naturaliserad värmlänning och vräkte i sig Nävgröt och fläsk, så livremmen rämnade. Dock tyckte han att något saknades i tillvaron! Inte förrän denne sökare hittade Hackkorven, förstod han meningen med livet. Snabbt insåg han Hackkorvens betydelse för det värmländska kynnet. Han utmanade hela den finkulturella slaktarnäringen, genom att gerilladela ut den goe kôrven på Konsumstämmorna och på detta sätt utmana den traditionella Falukorven. Dalkullan var mer tveksam i början av sitt Hackkorvsutövande och mumlade lite förstrött och halvt ohörbart om mumsig Gustavskorv. Naturligtvis deltog hon, plikttrogen som hon är, på den första Internationella Hackkorvsdagen i oktober 2008, där hennes man valdes till Storhack. När våren kom och det var dags för första Årsmötet i Sällskapet, svingade hon ordförandeklubban med stor finess. Under detta möte fick hon även lära sig en ny sorts mötesteknik. Hon redde naturligtvis ut detta kärvänliga totala möteskaos med stor bravur. Genom dessa två eldsjälar, har Hackkorven begåvats med den tyngd i argumentationen om att bli värmländsk landskapsrätt, som den förtjänar. Storhacken Björn är ständigt på jakt efter något nytt jubileum att fira och bidrar på detta sätt till medial uppmärksamhet. Hålleriskinnet-Birgitta har med sitt öppna sinnelag, till Björn och Hackkorven, infört ordning och reda i hela hackkorvsanarkin. Nuförtiden svingar de fridfullt sina golfklubbor från höger i godan ro!
Årets Hackkorvsfrämjare 2016 är
Birgitta och Björn Samuelsson.

Verksamhetsberättelse 2015

Sällskapet har haft ett år som kan betecknas med ett ord: Omvälvande! Det har lobbats för Hackkorven i alla möjliga och omöjliga sammanhang.
Den virala succén under 2015, då Sällskapets Facebooksida gått från 1016 Gillatummar
1 jan 2015 till osannolika 3058 Gillatummar 1 januari 2016, är monumental.
12 mars 2016 hade vi 3095 gillare på sidan.
Väldigt många nationella och internationella matturister söker sig numer till Värmland och frågar efter Hackkorven. Man har läst om landskapets matspecialiteter och då ligger Hackkorven i topp, som den mest originella och genuina.
10 februari var en stor dag för alla Hackkorvsälskare. Vi fick vi smaka Kils Slakteris nya Hackkorv för första gången. Den säljs i stora mängder på bla Gourmanderiet och har blivit en succé.
Hackkorvssäsongen inleddes den 20 januari, med ett möte i styrelsen. Den 29 januari presenterades Hackkorven för värmländska företagare på Företagssalongen på Stadshotellet i Karlstad. 14 mars var det Årsmöte i sällskapet och den 28 mars var Bola och missionerade Hackkorvens betydelse för människan i Kroppkärrskyrkan, för ett stort antal gråa pantrar.
Björn Starrin och Johan Östling var med i TV 4:as Vardagspulsprogram och lagade Hackkorvspytt och pratade Hackkorvens lov. I slutet av programmet mumsades hackkorvspytt under stort välbehag av Kristin Kaspersen med gäster. Man visade att engagemanget i Hackkorven som företeelse var allt annat än ett skämt trots att programmet visades 1 april.
21 maj fick 170 Konsumseniorer njuta Hackkorvspudding i Hôlken och en av de självklara rätterna på Glasserians sommarmeny är Hackkorvspytt med rödbetor och lingonsenap. Denna självklarhet gäller även Terrassens Försommarbuffé som innehåller Hackkestubben i original och denna läckerhet har njutits av flera tusen gäster genom åren. Den har blivit lika självklar som att Klarälvens meandrande genom Värmland från norr till söder.
6 juni gifte sig Björn Starrin och han bjöd naturligtvis på Hackkorvssnittar som tilltugg till Champagnen!
11 juli fick medaljörerna i RTC-2015 (Rämmens Tractor Championship) Hackkorv i pris istället för medaljer. Denna något udda tävling utförs på åkgräsklippare!
26 juli kunde man i Aftonbladet läsa om Internationella Hackkorvsdagen för första gången. De presenterade en almanacka med årets alla temadagar.
8 augusti hade alla Sveriges damklubbar inom travet möte. 157 glada tjejer bjöds på Hackkorv och alla jublade över Färjestadstravets Damklubbs val av meny.
Mariebergsskogen stod som värd för Sveriges Friluftsmuseers Förening i början på september. Naturligtvis bjöds det på Hackkorv. Personalen från Skansen blev så förtjust att de försökte adoptera Kjell Björnstad och ta med honom till Stockholm.
När Smaka på Värmland-mässan gick av stapeln i Mariebergsskogen sista helgen i september, serverade Terrassen Hackkorv, så det stod härliga till. En smaklig succé!
LRF väst delade ut priset Månadens Tårta den 3 december till Kjell&Bola. Naturligtvis ingick en Hackkorvsring i belöningen!
Internationella Hackkorvsdagen gick av stapeln den 24 oktober och årets Hackkorvsfrämjare blev Björn A Ling (fd Starrin) och Johan Östling. De fick Prisspaden av Storhacken Björn Samuelsson under publikens uppmuntrande jubel i Mitt i City gallerian.
Motivering:
Årets Hackkorvsfrämjare 2015 har lyft fram värmlänningen som en korvälskande förebild för hela Sverige. Det lättsamma har fått en tyngd, då vemodet och skrattet ses skuttande hand i hand med det konstnärliga uttrycket; Korvätande. Strategin har varit att invagga svenskarna i tron att värmlänningen enbart ägnar sig åt ett slags passivt Sibyllatuggande! När den bilden cementerats, dyker duon helt plötsligt upp i TV 4 på bästa sändningstid och briljerar med exemplarisk tillagning av Hackkorvspytt. Denna hackkorvskupp har gjort att hela Sverige fått upp ögonen för vår urvärmländska delikatess.
Årets Hackkorvsfrämjare 2015 är
Johan Östling och Björn Andersson Ling.

 

Protokoll vid årsmötet för verksamhetsåret 2015

Protokoll vid årsmötet för verksamhetsåret 2015 i Kulturföreningen Sällskapet Hackkorvens Vänner!!!

 1. Val av mötesordförande
  Bola Sjögren blev mötesordförande
 2. Val av mötessekreterare: Kjell Björnstad hade redan börjat anteckna så mötet valde honom
  Val av två justerare tillika rösträknare: Anders Johansson och Martin Ekberg
  4. Mötets behöriga utlysande!: Ja!
  5. Fastställande av dagordning: Vi tar den!
  6. Verksamhetsberättelse med balans och resultaträkning: Kjell Björnstad läste verksamhetsberättelsen och Bola Sjögren drog siffrorna
  7. Revisionsberättelse: Conny Eriksson fixar
  8. Styrelsens ansvarsfrihet: Ja!
  9. Bekräftelse om fastställd medlemsavgift för nästa verksamhetsår: 143, 70 dvs 145 kr
  10. Budget – Vi använder inte mer pengar än vi har i kassan!: Bra budget så den tog vi!
 3. Val av Mästerhack/storhack på 1 år, Björn Samuelsson: Ja
  12. Val av Kôrvskrivare (sekreterare) på 2 år – Kjell Björnstad: Ja
  13. Val av ett Korngryn (ledamot) 2 år – Ann Sörensen: Ja
  14. Val av två Hackare (revisorer) på 1 år, :Nyval Conny Eriksson, Omval Stig Dahlen: Båda valdes enhälligt!
  15. Val av Receptur (valberedning) bestående av två personer.: det blev Sten Dahlberg och Christer Höglund
  16. Hackkorvsfrämjare 2015 – Björn Ling & Johan Östlund 17. Motioner: Ingen
  18. Övriga frågor: Ingen
  19. Mötets Avslutande: Jajamensan!

Årsmötesprotokoll 2014

Årsmöte i Kulturföreningen Sällskapet Hackkorvens Vänner 14 mars 2015
Dagordning

 1. Mötets öppnande
  Mötet öppnades av Skinnhållare Sjögren och Receptur Björnstad, som önskade alla välkomna.
 2. Val av presidium
  Val av mötesordförande
  Christina Wahrolin
  b. Val av sekreterare
  Kjell Björnstad
  c. 2 justerare tillika rösträknare
  Anders och Maria
 3. Fråga om årsmötets behöriga utlysande
  Ja!
 4. Fastställande av dagordning
  Ja!
 5. Verksamhetsberättelse för 2014
  Ja, Kjell Björnstad läser med pompös röst. se separat verksamhetsberättelse
 6. Ekonomisk berättelse
  Bola redogör för det hela. 69 medlemmar. Resultat på minus 2200 kronor för första gången. Bola har inte skickat faktura till Konsum Värmland är förklaringen.
 7. Revisorernas berättelse
  Framförs av Alf Nilsson på ett rejält sätt. Godkänt.
  Föra över tillgångar? Ja! Ansvarsfrihet för styrelsen? Ja!
 8. Fastställande av balans- och resultaträkning
  Bifölls glatt
 9. Styrelsens ansvarsfrihet
  Jajamensan!
 10. Fastställande av medlemsavgift 2015
  145:- dvs samma pris som för tre 900 grams Hackkorvsringar på Konsum på Norrstrand 1 januari 2015.
 11. Budget- Vi använder inte mer pengar än vi har! Bifölls med ett rungande: Ja!
 12. Val
  a) Val av Storhack 1 år(ordförande)
  Björn Samuelsson
  b) Val av Skinnhållare (kassör) 2 år
  Bola Sjögren
  c) Val av ett 1 Korngryn 2 år (ledamöter)
  Ann Sörenssen
  c) Val av 1 Smet 1 år
  Sören Knutsson
  d) Val av två Hackare (revisorer)
  Stig Dahlén och Alf Nilsson
  e) Val av Receptur (valberedning) bestående av två personer 1år
  Kjell Björnstad och Sten Dahlberg
  Motioner
  Inga
  13. Övriga frågor
  Christina Wahrolin gav elegant en Hackkorvspin till Anette
  15. Mötets Avslutande
  Ja

 

 

Verksamhetsberättelse 2014

Sällskapet har haft ett år som kan betecknas med ord som: Succéartat Meditativt och Omvälvande!
Det har lobbats för Hackkorven i alla möjliga och omöjliga sammanhang. Den virala succén är ett faktum under 2014 då Sällskapets facebooksida gått från 371 Gillatummar 1 jan 2014 till osannolika 1016 Gillatummar 1 januari 2015. Idag 8 mars 2015 har vi 2522 gillare på sidan.
Hackkorven har blivit ett begrepp som är lika självklart som Selma Lagerlöf och Klarälva. Framförallt så börjar gäster som inte är från Värmland fråga efter Hackkorven. Man har läst in sig på landskapets specialiteter och då ligger Hackkorven numer i topp, som det mest originella och genuina.
Vi inledde Hackkorvssäsongen den 7 mars, då Kjell Björnstad var på Hagaborgsskolan och serverade Hackos till barnens stora förtjusning. Dagen efter den 8 mars var det Årsmöte i sällskapet.
Vid Mat i Lag-aktiviteter på Terrassens var den första frågan: Var är Hackkorven? Detta gällde alla företagsgrupper.
28 maj fick 180 Konsumseniorer njuta Hackkorvlåda i Hôlken och en av de självklara rätterna på Glasserians sommarmeny är Hackkorvspytt med rödbetor och lingonsenap. Under grillkvällarna i augusti dök Hackkorvspudding med skirat lingonsmör upp som en del av buffén.
24 augusti stod en lätt förvirrad skara från Sällskapet och serverade Hackkorv naturell på Färjestadtravets basdag.
30 augusti dök Hackkorv naturell upp som mycket uppskattat champagnetilltugg på ett bröllop på Terrassen.
Bola som året innan hade blivit inbjuden till SPF Skoghall i april 2013 dök åter upp i slutet av augusti. Han hade blivit ombedd att berätta allt han visste om Hackkorv och blev till slut klar med sitt mässande. Det misstaget gör de numer uttorkade men Hackkorvsfullärda pensionärerna inte om.
I övrigt har Hackkorvsåret 2014 inneburit att folk har fått smaka på kôrven i stort och smått, på Påskbordet, i tre varianter på Julbordet på Terrassen. När Smaka på Värmland-mässan gick av stapeln i Mariebergsskogen 27 september, serverade Kjell&Bolas Måltider smakfull Värmlandswook med Hackkorv i sluttningen upp mot trappan på Terrassen. En smaklig succé!
Spanarna i P1 uppmärksammade Internationella Hackkorvsdagen i sitt program på fredagen den 24 oktober.
Erik Wolf, som 2013 gjorde skandal under Gôttegristävling och blev anklagad för jäv, visade istället upp sin förmåga på Den Internationella Hackkorvsdagen 25 oktober, där han i samarbete med Anders Fryklind Lindhe hade kreerat diverse skojiga Hackkorvsrätter. Till exempel Hackknack i bröd med surkål. Vi bjöds även på Hackkorv från Wiktor Olssons Chark i Bräkne-Hoby i Blekinge. Denna heliga dag firades även med att Sällskapet serverade hackkorvssnittar till flera hundra personer i Konsum Mitt i City. Årets Hackkorvsfrämjare blev Kjell Björnstad då han i oktobernumret av tidningen KH Aktuellt skrev världens första vinspalt om vin till hackkorven. Kjell fick Prisspaden av Storhacken Björn Samuelsson under publikens uppmuntrande jubel.

Årsmöte 2012

Dagordning
Årsmöte i Kulturföreningen Sällskapet Hackkorvens Vänner 16 mars 2013

1.    Mötets öppnande
Mötet öppnades av Storhacken Björn Samuelsson som önskade alla välkomna.

2.    Val av presidium
a. Val av mötesordförande
Blev Birgitta Samuelsson
b. Val av sekreterare
Kjell Björnstad
c. 2 justerare tillika rösträknare
Stig Dahlén och Åke Andersson

3.    Fråga om årsmötets behöriga utlysande
Ja!

4.    Fastställande av dagordning
Ja!

5.    Verksamhetsberättelse för 2012
Ja, se separat verksamhetsberättelse

6.    Ekonomisk berättelse
Vi hade 5966 kronor i kassan

7.    Revisorernas berättelse
Godkänd? Ja!, Revision? Ja!
Julle tog upp frågan om Kalenderår? Ingen begrep vad han sa.
Föra över tillgångar? Ja! Ansvarsfrihet för styrelsen? Ja!

8.    Fastställande av balans- och resultaträkning
Bifölls

9.    Styrelsens ansvarsfrihet
Ja!

10.Fastställande av medlemsavgift 2013
129:- dvs samma pris som för tre 900 grams Hackkorvsringar på Konsum på Norrstrand 1 januari 2013.

11.Val
a) Val av Skinnhållare 2 år(kassör)
Bola Sjögren
b) Val av ett 1 Korngryn (ledamöter)
Karin Vogt
c) Val av 1 Smet 1 år
Sören Knutsson
d) Val av två Hackare (revisorer)
Kenneth Karlsson och Alf Nilsson
e) Val av Receptur (valberedning) bestående av två personer 1år
Kjell Björnstad och Sten
12. Motioner
Inga
13. Verksamhet 2013
Önskan om idéer till styrelsen. Jubileum?
14. Övriga frågor
Adjungtera styrelsen: AT Hackare: Torill Överby
15. Mötets Avslutande
Ja

Plura fick en Hackkorv!

Eldkvarn med Plura i spetsen besökte friluftsteatern i Mariebergsskorgen den 24 augusti. Naturligtvis förärades denne rockande gourmand en Hackkorvsring och Boken om Hackkorv påpassligt av Kjell Björnstad på Terrassen! Innan spelningen var det soundcheck och även där tackade Plura för kôrven, så Kjells lilla tilltag föll i god jord.

Årsmöte med stil!

Sällskapets årsmöte 16 mars, genomfördes på sedvanligt lätt förvirrat sätt. Mötesordförande Birgitta Samuelsson hade fullt sjå med att följa dagordningen. Det kom infall från alla möjliga håll och till slut fick vi en upprättning av göteborgfalangens gemytlige ivrare, Julle Thorelli, som förklarade att så här är det! Maten hade skapats av vår sydvärmländske kock Robert Ahlkvist och var som vanligt oerhört kreativ och välsmakande. Eftersom vi ville prata med varandra denna gång, så bestod underhållningen av Anders Ehne, som läste tre dikter av sin bror Gunnar Ehne. Trivsamt och genuint och väldigt mycket känslan av av det riktigt värmländska som Hackkorv står för.