Årsmötesprotokoll 2014

16 Mar  0 Okategoriserade

Årsmöte i Kulturföreningen Sällskapet Hackkorvens Vänner 14 mars 2015
Dagordning

 1. Mötets öppnande
  Mötet öppnades av Skinnhållare Sjögren och Receptur Björnstad, som önskade alla välkomna.
 2. Val av presidium
  Val av mötesordförande
  Christina Wahrolin
  b. Val av sekreterare
  Kjell Björnstad
  c. 2 justerare tillika rösträknare
  Anders och Maria
 3. Fråga om årsmötets behöriga utlysande
  Ja!
 4. Fastställande av dagordning
  Ja!
 5. Verksamhetsberättelse för 2014
  Ja, Kjell Björnstad läser med pompös röst. se separat verksamhetsberättelse
 6. Ekonomisk berättelse
  Bola redogör för det hela. 69 medlemmar. Resultat på minus 2200 kronor för första gången. Bola har inte skickat faktura till Konsum Värmland är förklaringen.
 7. Revisorernas berättelse
  Framförs av Alf Nilsson på ett rejält sätt. Godkänt.
  Föra över tillgångar? Ja! Ansvarsfrihet för styrelsen? Ja!
 8. Fastställande av balans- och resultaträkning
  Bifölls glatt
 9. Styrelsens ansvarsfrihet
  Jajamensan!
 10. Fastställande av medlemsavgift 2015
  145:- dvs samma pris som för tre 900 grams Hackkorvsringar på Konsum på Norrstrand 1 januari 2015.
 11. Budget- Vi använder inte mer pengar än vi har! Bifölls med ett rungande: Ja!
 12. Val
  a) Val av Storhack 1 år(ordförande)
  Björn Samuelsson
  b) Val av Skinnhållare (kassör) 2 år
  Bola Sjögren
  c) Val av ett 1 Korngryn 2 år (ledamöter)
  Ann Sörenssen
  c) Val av 1 Smet 1 år
  Sören Knutsson
  d) Val av två Hackare (revisorer)
  Stig Dahlén och Alf Nilsson
  e) Val av Receptur (valberedning) bestående av två personer 1år
  Kjell Björnstad och Sten Dahlberg
  Motioner
  Inga
  13. Övriga frågor
  Christina Wahrolin gav elegant en Hackkorvspin till Anette
  15. Mötets Avslutande
  Ja

 

 

Comments are closed.