Om Sällskapet

Här kommer vi att publicera våra tankar kring Sällskapet samt dess stadgar