Verksamhetsåret 2011

Detta hände på årsmötet 5 mars 2011:

Mötet öppnades högtidligt av vår ordförande Storhacken Björn Samuelsson, sen valde vi presidium. Som mötesordförande fungerade Birgitta Samuelsson och sekreterare var Kjell Björnstad. Två justerare tillika rösträknare blev Christer Höglund och Åke Andersson. Vi fick frågan om årsmötet var behörigt utlyst och om detta rådde inget tvivel, då alla ropade:Ja! Efter det fastställdes dagordningen. Vi fick en Verksamhetsberättelse av Bola Sjögren, som även drog den ekonomiska berättelsen, där 11669 kronor fördes vidare in i verksamheten. Sedan fastställdes balans- och resultaträkningen och godkändes enhälligt. Revisorernas, Kenneth Karlsson och Alf Nilsson, berättelse godkändes och fastställdes, liksom att styrelsen fick ansvarsfrihet. Medlemsavgiften för året blev 119 kronor, dvs samma pris som på tre ringar hackkorv på Konsum Norrstrand vid årsskiftet. Vi valde även ny styrelse. körvskrivare på 1 år blev Anita Svensson-Nilsson, skinnhållare på två år blev Bola Sjögren, Korngryn på 2 år blev Karin Vogt, smet på livstid blev Sören Knutsson, hackare i 1 år blev Kenneth Karlsson och Alf Nilsson, receptur på 1 år blev Kjell Björnstad och Håkan Andersson. Det fanns inga motioner, men en massa idéer om verksamhetsplan för 2011. Jule tyckte bland annat att vi skulle ha Hackkorv och Äventyr med flottfärd i Klarälven och en Hackkorvsstation. Den Internationella Hackkorvsdagen innfaller i år 29 oktober, vilket endast Per Löfgren protesterade mot. Birgitta Samuelsson avslutade mötet och alla glammade vidare.avslutade