Årsmötet 2011 för verksamhetsåret 2010

Här kommer protokollet från årsmötet att publiceras