Styrelseprotokoll 2010

Här finner du styrelseprotokollen från 2010

————————————————-

Hej Ni alla.

På mötet den 10 maj så bestämde vi fåtaliga följande.
Vi skall aktivera oss i samband med skolavslutningen den 10 juni.
Björn fick i uppdrag att kontakta UNO för att efterhöra deras planering
vilken nu är gjort.
Vi skall finnas i ett tält tillsammans med någon pastamat och någon
hamburgermat.
UNO vill gärna att Jenny.s idé om hackkorvspoesi blir genomförd.
Bola håller på att planera för hur vår del i tältet skall fungera. Vi
behöver folk som kan hjälpa till mellan kl 1800 – 2300 hela eller delar av
tiden.
Bola skriver om detta på vår hemsida.

På mötet den 10 maj beslutade vi oss också för att hoppa över
Arvikafestivalen i år.
Däremot så skall Christer Höglund försöka få in oss på travbanan en måndag
under augusti-september.
Vi har också att börja fundera på hur vi skall finnas med på den värmländska

matmarknaden i Karlstad i början på oktober och slutligen måste vi börja
fundera på hur vår årliga dag den 23 oktober skall genomföras i år.

Slutligen, för att kunna klara av att göra en bra skolavslutningsaktivitet
den 10 juni så beslutade vi oss för att försöka träffas den 24 maj kl 1700
på Terassen.
Hör gärna av Er och meddela om Ni kan komma då eller ej och boka gärna in
den 10 juni hela kvällen eller del därav.
Häls Storhacken

———————————————-