Styrelseprotokoll 2012

PROTOKOLL

fört vid sammanträde med styrelsen för Sällskapet Hackkorvens vänner.

Dag: 6 februari 2012

Plats: Restaurang Terrassen, Mariebergsskogen

Närvarande: Björn Samuelsson, storhacken (ordförande) Bola Sjögren, skinnhållare (kassör) Anita Svensson Nilsson, körvskrivare (sekreterare)Kjell Björnstad, recepteur (valberedare) Christer Höglund(adjungerad)

Återbud: Karin Vogt, korngryn (ledamot)

§ 1. Öppnande

Storhacken hälsade välkommen och förklarade sammanträdet för öppnat.

§2. Kommande aktiviteter, bjudningar: Årsmötet

Styrelsen har beslutat att kalla till årsmöte den 10 mars, kl. 18.30, Terrassen i Mariebergsskogen.

Styrelsen beslöt att fastställa medlemsavgiften för 2012 till 112 kr. De som önskar delta på årsmötet betalar 150 kr som då inkluderar medlemsavgiften.

Styrelsen beslöt vidare att inbjuda Biskop Esbjörn Hagberg med fru till årsmötet. Detta med anledning av att han vid biskopsmötet i Karlstad introducerat hackkorven bland Sveriges biskopar.

Kjell Björnstad fick i uppdrag att kontakta Håkan Andersson så att valberedningen kan starta sitt arbete.

Björn Samuelsson fick i uppdrag att kontakta Magnus Carlsson på Konsum City för att höra om möjligheten att på Lilla Hackkorvsdagen den 10 mars bjuda på hackkorv i Konsum City.

Dessutom att vid samma tillfälle servera Hackkorvslåda i restaurang Miro som en av dagens rätter.

Bola Sjögren fick i uppdrag att kontakta Akademibokhandeln för att sälja och signera Hackkorvsboken. Allt detta för att uppmärksamma Hackkorven

Kjell Björnstad fick i uppdrag att sammanställa verksamhetsberättelsen.

Internationella Hackkorvsdagen

Styrelsen beslöt föreslå årsmötet att genomföra den årliga och Internationella Hackkorvsdagen den 27 oktober 2012.

§ 3. Tackkort

Anita Svensson Nilsson rapporterade att Anders Kvarnlöv, restaurang Chiri´s, Cola Bona, Mallorca, skrivit och tackat för boken om Hackkorven. Boken har numera hedersplats och Hackkorv kommer att köpas in och provas.

§ 4. Avslutning

Stockhacken Björn Samuelsson tackade för visat intresse och förklarade sammanträdet för avslutat.

Vid protokollet: Körvskrivare Anita Svensson Nilsson

Björn Samuelsson Storhacken