Konstituerandeprotokoll för Sällskapet Hackkorvens Vänner

 

Protokoll från bildandet av Sällskapet Hackkorvens Vänner 14 mars 2009

1. Val av mötesordförande
Till mötesordförande valdes Birgitta Samuelsson

2. Val av mötessekreterare
Kjell Björnstad valdes till mötessekreterare

3. Val av två justerare tillika rösträknare
Tomas Persson och Kenneth Karlsson blev valda till att kolla att allt gick rätt till

4. Mötets behöriga utlysande
Svarades med ett rungande: Ja!

5. Fastställande av dagordning
Dagordningen godkändes under glam och fnittriga tillrop

6. Verksamhetsberättelse med balans och resultaträkning
Fanns ingen eftersom vi startade denna dag

7. Revisionsberättelse
Fanns ingen eftersom vi startade denna dag

8. Styrelsens ansvarsfrihet
Styrelsen fick den frihet de behövde för att bildas

9. Bekräftelse om fastställd medlemsavgift för nästa verksamhetsår
Årsavgiften bekräftades till 108 kronor 2009

10. Budget
Den tillträdande styrelsen lägger upp en budget via hemsidan

11. Val av Storhacken (ordförande)
Som förste Storhack någonsin valdes: Björn Samuelsson

12. Val av Kôrvskrivare (sekreterare)
Kôrvskrivare blev Jenny Eklund

13. Val av Skinnhållare (kassör)
Till Skinnhållare Bo-Göran ”Bola” Sjögren

14. Val av två Korngryn (ledamöter)
Böret Segolsson-Knutsson valdes på 2 år
Kjell-Arne Edvinsson valdes på 1 år

15  Val av en Smet (vice suppleant)
Till föreningens ständige Smet valdes Sören Knutsson

16. Val av två Hackare (revisorer)
Hackare blev Kenneth Karlsson och Alf Nilsson

17. Val av Receptur (valberedning) bestående av två personer
Recepturen består av Christer Höglund och Kjell Björnstad

18. Årets Hackorvsfrämjare
John ”Flingan” Flink på Bishop Arms blev den förste Hackkorvfrämjaren i modern tid

19. Motioner
Inga

20. Övriga frågor
Eftersom ingen verksamhetsberättelse kunde redovisas av förklarliga skäl, så användes denna punkt till ”brainstorm” kring verksamhetsidéer.

Idéer:

A. Göra onsdagar till Hackkorvsdagar på länets restauranger,

B. Införa Hackkorv i skolbespisningarna, medborgarförslag till Kommunfullmäktige,

C. Kontakta Värmländska Sällskapet i Stockholm och andra utsocknes gillen för en dialog och samarbete kring kôrven,

D. Upprätta kontakt med likakôrvade såsom Grynkorvens Vänner och andra skinnade människor.

21. Mötets Avslutande
Ja