Årets hackkorvsfrämjare 2010

Genom att med en fokusering som gränsar till fanatism har han lyckats framhäva och presentera Hackkorven i alla sammanhang och i alla former. Han har i allra högsta grad bidragit till att lyfta fram Hackkorven ur kyldiskarnas undanskymda hyllor, ut i offentligheten och in i finrummen.
Vart han än befinner sig, finns Hackkorven med som ett inspirerande samtalsämne och ett naturligt inslag på matbordet.
Lika stolt presenterar han sina spaningar omkring folks tankar, minnen och hackkorvsvanor i radio och tidningsintervjuer, på Rotarymöten, Universitetsdebatter, Pensionärsträffar och föreläsningar i bygdegårdar.
Boken om Hackkorv blev det ultimata lyftet av en produkt, som andas värmländsk bonderomantik och fattigmanskost. Hackkorven behandlades i boken med vördnad och utsattes för diverse experiment, som visade att korven var en produkt som mycket väl kunde möta det Nya Matvärmland. Plötsligt fick alla som med skamkänslor älskade sin Hackkorv upprättelse.
Korven må ha två ändar, men likt en aldrig sinande korvspruta, flyger idéerna, recepten och föredragen ut ur skallen på denne man.
Sällskapet Hackkorvens Vänner hade inte existerat om inte denne man funnits!

Titeln Årets Hackkorvsfrämjare 2010 går till Bo-Göran Sjögren