Bli medlem för 2018 redan nu!

Vi har gjort det enkelt för oss, följ 1.2.3 så är du med.

Hackkorv

1. Sätt in 150:- på bankgiro 444-8833. Skriv ditt namn på inbetalningen så vi kan identifiera avsändaren

2. Skicka ett mail med ditt namn och fullständig adress till: nymedlem@hackkorven.se

3. Du får en bekräftelse via mail att pengarna kommit in.

Varför är medlemsavgiften 150:-?
Avgiften motsvarar ca priset av 3 ringar hackkorv om 900 g, i lokal Konsumbutik, per den 1 januari, bestäms årligen. Medlemsavgift som betalas in nu gäller för 2018.