Styrelsen 2009

I samband med årstämman den 14 mars valdes följande styrelse för 2009 enligt stadgar.

Storhacken
Björn Samuelsson, (1 år)

Kôrvskrivare
Jenny Eklund (1år)

Skinnhållare
Bola Sjögren (2 år)

Korngryn
KjellArne Edvinsson (1år)
Böret Segolsson-Knutsson (2 år)

Smet
Sören Knutsson

Receptur

Christer Höglund och Kjell Björnstad

mail: info@hackkorven.se