Så startar du en lokalsektion

Du kan lätt starta en lokalsektion inom ramen för Sällskapets stadgar. Det viktiga är att du vill delta i att sprida och missonera hackkôrvens återtåg som erkänd anrättning i såväl koja som slott eller i vardag som fest. Upprättelse åt hackkôvern kan sammanfatta vår idé.

Gör så här.

Samla goda vänner och bjud på Hackkorv. Gärna i samklang av dragspel, eller annan musik som du förknippar med Värmland, även Fröding och Gunnar Ehne är hör hemma här. Ät, njut, upplev minnesrika stunder under enkla men rejäla former. Utmana dig själv och dina gäster med att tillreda hackkôrv i olika varianter. Kall på någonting, stekt, smält eller direkt som den är, utan någonting annat alls. Använd fantasin eller hitta tips på vår gemensamma hemsida.

Hackkorvens Vänner i Väst är upprinnelsen till att vi nu skapat en gemensam förening för att utveckla vårt kulturarv.

Anmäl er som medlemmar i Sällskapet och utse en kontaktperson för er sektion. Ta del av information och intryck, var med och bidra till Sällskapets ändamål enligt stadgarna. Nästa gång är ni fler som strålar
samman och sprider glädje i hackôrvslandskapet. Den årliga och internationella hackkôrvsdagen firas gemensamt i oktober, lördan efter älgjakta.

Sänd mail till info@hackkorven.se och meddela att ni avser att starta en lokalsektion, betala medlemsavgift enligt gällande rutin.