Styrelseprotokoll 2009

Protokoll styrelsemöte Hackkorvens vänner 23/4 2009

Närvarande: Bo-Göran S, Böret S, Jenny E. Adjungerade: Kjell B, Christer H.

§ 1. Mötes öppnande

§ 2. Godkännande av dagordningen

§ 3. Mötet beslutade att firman ska registreras som en ideell kulturförening.

§ 4. Firmatecknare
Mötet beslutade att godkänna Bo Göran Sjögren och Björn Samuelsson som firmatecknare.

§ 5. Medlemsbevis
Medlemsbevis har tagits fram och mötet beslutade att dessa ska prydas med sigillack och band i de värmländska färgerna (blått och vitt). Böret köper band och lack, Bola tar fram medlemsregister. Nästa steg blir att bestämma tid och plats då medlemsbevisen ska ”pysslas”.
För de som vill ge bort ett medlemsskap som present ska det finnas ett medlemsbevis i ram att köpa. Detta ska då kosta 500:- inkl ram och medlemsbevis. Mötet beslutade att Christer H kollar ramar.

§ 6. Budget
Intäkter 2009:
– 10.800 kr. (Baserat på 100 medlemmar som betalar 108 kr i medlemsavgift.)
– 25.000:- (Banner på webbplatsen för Konsum Värmland)
– Ev kulturstöd från Region Värmland

Utgifter 2009:
– Kostnader för ev annonser i lokalpress.
– Inköp av material till medlemsbevis.
– Portokostnader för utskick av medlemsbevis
– Drift av webbsida
– Ev kostnader för aktivitet på Arvikafestivalen.

§ 7. Verksamhetsplan
Följande beslutades av mötet:
– Hackkorvens vänner har ambitionen att föryngra och bredda sitt medlemsklientel.
– Hackkorvens vänner är en kulturförening som ska främja värmländsk matkultur.
– Informationsmöte planerades på Bishop den 6 maj i samband med hackkorvsonsdag.
– Hackkorvsonsdagar på Bishop ska promotas, ev via annonser.
– Hackkorvens dag ska genomföras 24 oktober.
– Stockholmarna ska bjudas på hackkorv i samband med värmländsk mataktivtet som Bola och Kjell håller i. I samband med detta ska det även utrönas om Villa Källhagen är utsedd till matambassadör för Värmland.
– Hackkorvens vänner ska skaffa grupp på Facebook för att på så sätt bredda medlemsklientelet.
– Hackkorvens vänner ska försöka få plats på Arvikafestivalen för att på så sätt föra ut värmländska mattraditioner till unga människor från hela Sverige. Föreningen kan sälja hackkorv, bjuda på hackkorvspoesi, hackkorvshappening etc.
– Föreningen ska ev göra kontaktannonser i tidningar.

§ 8. Webben.
– Mötet beslutade att föreningen ska försöka sälja bannerplatser.
– Mötet beslutade att försöka väcka Mr Hack till liv på hemsidan.

§ 9. Övriga frågor.
– Bola ska utreda om medlemmar i Hackkorvens vänner kan få medlemserbjudande från Bishop under Hackkorvsonsdagar.
– Böret ska utreda om vi kan söka pengar från Region Värmland för deltagande på Arvikafestivalen. Hon ska dessutom utreda om Arvikafestivalen som sådan är intresserad av ett samarbete med Hackkorvens vänner.
– Jenny ska tipsa pressen om infomöte och hackkorvsonsdag på Bishop.
– Jenny ska skriva Mr Hack om den internationella matmarknaden.

§ 10. Nästa möte: Onsdag 6 maj på Bishops arms i Karlstad.

§ 11. Mötets avslutande

 

Årsmöte i Sällskapet Hackkorvens Vänner 14 mars 2009

1. Val av mötesordförande
Till mötesordförande valdes Birgitta Samuelsson

2. Val av mötessekreterare
Kjell Björnstad valdes till mötessekreterare

3. Val av två justerare tillika rösträknare
Tomas Persson och Kenneth Karlsson blev valda till att kolla att allt gick rätt till

4. Mötets behöriga utlysande
Svarades med ett rungande: Ja!

5. Fastställande av dagordning
Dagordningen godkändes under glam och fnittriga tillrop

6. Verksamhetsberättelse med balans och resultaträkning
Fanns ingen eftersom vi startade denna dag

7. Revisionsberättelse
Fanns ingen eftersom vi startade denna dag

8. Styrelsens ansvarsfrihet
Styrelsen fick den frihet de behövde för att bildas

9. Bekräftelse om fastställd medlemsavgift för nästa verksamhetsår
Årsavgiften bekräftades till 108 kronor 2009

10. Budget
Den tillträdande styrelsen lägger upp en budget via hemsidan

11. Val av Storhacken (ordförande)
Som förste Storhack någonsin valdes: Björn Samuelsson

12. Val av Kôrvskrivare (sekreterare)
Kôrvskrivare blev Jenny Eklund

13. Val av Skinnhållare (kassör)
Till Skinnhållare Bo-Göran ”Bola” Sjögren

14. Val av två Korngryn (ledamöter)
Böret Segolsson-Knutsson valdes på 2 år
Kjell-Arne Edvinsson valdes på 1 år

15  Val av en Smet (vice suppleant)
Till föreningens ständige Smet valdes Sören Knutsson

16. Val av två Hackare (revisorer)
Hackare blev Kenneth Karlsson och Alf Nilsson

17. Val av Receptur (valberedning) bestående av två personer
Recepturen består av Christer Höglund och Kjell Björnstad

18. Årets Hackorvsfrämjare
John ”Flingan” Flink på Bishop Arms blev den förste Hackkorvfrämjaren i modern tid

19. Motioner
Inga

20. Övriga frågor
Eftersom ingen verksamhetsberättelse kunde redovisas av förklarliga skäl, så användes denna punkt till ”brainstorm” kring verksamhetsidéer.

Idéer:

A. Göra onsdagar till Hackkorvsdagar på länets restauranger,

B. Införa Hackkorv i skolbespisningarna, medborgarförslag till Kommunfullmäktige,

C. Kontakta Värmländska Sällskapet i Stockholm och andra utsocknes gillen för en dialog och samarbete kring kôrven,

D. Upprätta kontakt med likakôrvade såsom Grynkorvens Vänner och andra skinnade människor.

21. Mötets Avslutande
Ja